Møtet i miljø,- plan og utviklingsutvalget starter med befaring på Sonjatun kl 09:05 og deretter befaring av Guleng 3.

Etter befaring fortsetter møtet på rådhuset, der utvalget skal behandle disse sakene:

 • Byggesøknad på gnr bnr 1942/19/1 og 1942/19/1/2 Nytt kontorbygg
 • Felles gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17 - Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord
 • Høringsuttalelse - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften
 • Innkomne navneforslag for tunellen mellom Langslett - Sørkjosen.
 • Klage - dispensasjon
 • Ny behandling - søknad om deling gnr 26, brn 8
 • Opprettelse av stilling som driftsleder Byggdrift
 • Oppstart av lokal forskrift om utvidet båndtvang, Nordreisa kommune
 • Overførsel gods Sørkjosen havn - Tilbud større mengde
 • Oversendelsesforslag fra kommunestyret -endringer av betalingssatser
 • Samarbeidsavtale mellom Nordreisa scooter og båtforening og Nordreisa kommune om stikking og merking av scooterløyper
 • Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilleggsareal til 1942/11/16
 • Søknad om tilbygg garasje og utleieenhet på gnr 1942/52/55

KLIKK HER FOR NEDLASTING AV SAKSDOKUMENTER