Elevene på 3. trinn var i høst med på «Kast Ballen!» i regi av Norges Håndballforbund. Dette gikk ut på at elevene fikk daglige utfordringer for å trene på ballkontroll og motorikk. I tillegg skulle elevene få oppleve glede og mestring i ulike ballspill. I den forbindelse fikk skolen tilsendt håndballer for bruk i aktivitetene.
Elevene i 3a har gjennom hele skoleåret jobbet med temaet «klima, miljø og bærekraft». Elevene reagerte på at hver håndball var pakket inn i plast, og at dette førte til mye unødvendig plastsøppel. De sendte derfor et brev om dette til ballprodusenten, og fredag fikk de svar på brevet. Elevene har blitt hørt, og i stedet for plast vil produsenten nå legge et tynt papir mellom hver ball! Elevene fikk også mye skryt for å ha tatt tak i problemet. Elevene har fått erfare at det nytter å bry seg, og at deres stemme også blir hørt! Takk til de engasjerte elevene, og takk til produsenten som lyttet til elevenes ønske!