Miljøfyrtårnsertifiserte bygg.

Fylkesordfører Terje Olsen delte 6.oktober 2011 ut Miljøfyrtårnsertifikat til kommunehuset i Nordreisa. Kommunehuset er det første bygget i kommunen som ble sertifisert etter at kommunestyret vedtok at alle enheter og bygg i kommunen skal sertifiseres.