Klima- og miljøminister Ola Elvestuen møtte styringsgruppa for Reisa villakssenter, søndag 15. september på Halti. Ministeren ble orientert om de aktuelle planene for senteret, som økonomi, framdrift, innhold og utviklingsmuligheter.

 

Reisa villakssenter i god framdrift

 

Ordfører Øyvind Evanger tok i mot Elvestuen på Halti på Storslett, i Besøkssenterets lokaler. Ordføreren gikk igjennom prosjektarbeidet som er gjort, der man er ca halvveis i forprosjektet. Klima- og miljøminister Elvestuen ga uttrykk for at han hadde stor forståelse for at Reisa er et aktuelt senter for villaks, tatt i betraktning de store naturverdiene som er der og at det finnes samarbeidende enheter som museum, nasjonalparksenter og kvenkultursenter. Ministeren mente at arbeidet i Nordreisa er i god framdrift.

 

Nasjonal stiftelse etablert

Pr i dag er det etablert en nasjonal stiftelse for et laksesenter; Norsk villakssenter. Reisa er ikke blant disse. Ordfører Evanger stilte statsråden spørsmål om hvordan Reisa kan bli en del av dette konseptet, og komme inn under stiftelsen. Ministeren kunne ikke gi noen garantier for dette, da stiftelsen akkurat er etablert og ikke er ordentlig i gang enda.

 

Målet er Reisa som autorisert senter

Styringsgruppa for Reisa villakssenter formidlet at vi i Reisa ønsker et faglig, godt senter med en egen autorisasjon som f.eks senter for rovvilt, villrein og nasjonalparker. Reisa skal være et framtidsrettet senter med fokus på formidling, verdiskaping og kunnskap.

 

Krever framoverlent arbeidsinnsats

Ministeren og styringsgruppa er enige om at arbeidet er viktig, og at det vil kreve stor innsats framover for å realisere dette. Elvestuen mener at Reisa jobber godt. Styringsgruppa skal inn i en kreativ fase med sitt prosjektarbeid framover, der rapporten skal leveres kommunestyret i starten av 2020.