Saker som skal opp til behandling i helse- og omsorgsutvalget 03.04.2017 er:

PS 18/17
Utredning om disponering av Leonard Isaksens vei 10 og 12
PS 19/17
Utredning om omsorgsboliger for eldre med behov for heldøgn pleie og omsorgstjesnester
PS 20/17
Behov noe natt ressurs Lillebo
PS 21/17
Psykososialt kriseteam - organisering
PS 22/17
 
 
 
 
 
PS 23/17
 
 
Behov for økt ressurser
Saken er unntatt offentlighet og følger derfor ikke med i den elektroniske versjonen av innkallingen. Saken blir utlevert i papir fra servicetorget, og skal leveres inn til utvalgssekretær for makulering etter behandling av saka.
 
Inntak av vekslingelever og lærlinger 2017 Nordreisa kommune