Torsdag 30.11.17 er det møte i miljø,- plan og utviklingsutvalget, saker som skal opp til behandling er bla.

Saker som skal opp til behandling er bla.:
  • Detaljregulering Storslett sentrum 1. gangs behandling
  • Ny svømmehall, nybygg kontra renovering
  • Renovering og disponering av Solvoll gamle skole
  • Utbygging av Høgegga barnehage
  • Kostnad ved å tilrettelegge den gamle kinosalen til ungdomsklubb
  • Kostnad ved å tilrettelegge Storslett samfunnshus som Kulturskole

KLIKK HER FOR NEDLASTING AV SAKSPAPIRER