Neste uke er det møter i tre hovedutvalg.

Saker som skal opp til behandling i oppvekst- og kulturutvalget 4. april er bl.a.

PS 7/17
Salg av Solvoll ungdomshus
 
2016/1076
PS 8/17
Bosetting av flyktninger 2017 - redusering av vedtak
 
2015/565
PS 9/17
Budsjettregulering 1/2017
 
2016/968
PS 10/17
Årsmelding for oppvekst og kultur 2016
 
2017/310
PS
11/17 Inntak av vekslingselever og lærlinger 2017 Nordreisa kommune