Nordreisa kommune og Halti næringshage inviterer til møte med reiselivsbedriftene onsdag 27. mai på Halti med start kl. 16:30. Programskissen er følgende:

Georg Sichelschmidt orienterer om Visit Lyngenfjords markedsføringsplaner. Han sier en del om det å henvende seg til hjemmemarkedet i år, kontra utenlandske turister, som de fleste i Nordreisa vanligvis har som hovedsatsningsområde.

 

Nordnorsk Reiseliv delta via Teams, og snakker særlig om hva man må være oppmerksom på når man skal jobbe mot norske turister i år. De er svært fokusert på nettopp dette temaet nå om dagen. De har flere gode folk på dette, og en av dem bidrar på vårt møte.

Vi tar også en kort orientering om turistinformasjonen på Halti i sommer.

 

Deretter åpner vi opp for de bedriftene som ønsker det å si litt om hva de planlegger, hvordan de jobber, om de ønsker nærmere samarbeid med andre og hvordan tilbud eller pakker kan presenteres for å treffe nordmenn på ferie i hjemlandet i år. Ordet er fritt for de som ønsker det, og her er muligheten til å fortelle andre om hva man tilbyr i år.

 

Vi legger opp til at møtet avsluttes en gang mellom kl. 18 og 19.

Møtet gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler i forhold til antall deltakere og avstand mellom deltakerne i salen. Derfor må vi få påmelding i forkant fra de som ønsker å delta. Påmelding sendes på epost til: jan.fjaere@nordreisa.kommune.no.  

 

Arrangeres av Nordreisa kommune og Halti næringshage.