Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet skal bl.a. behandele budsjett og økonomiplan.

Klikk her for rådet for funksjonshemmede

Klikk her for eldrerådet