Grave arbeidet som skulle starte opp i Strandveien i morgen 4. Mai er utsatt. 

Ny dato for oppstart er tirsdag 11. mai. Da vil det bli oppstart med gravearbeid i Strandveien ved Prix Pumpestasjon. Det skal monteres en kum på avløpsledningen. Arbeidet er beregnet til og være ferdig i løpet av fredag 14. mai. I graveperioden må beboere parkere bilene sine på alternative plasser som for eksempel på kommunens parkering ved Coop Extra. Biler som parkeres der, må ikke være til hinder for vareleveranser til Coop Exstra. Ved spørsmål kontakt 91 16 73 37.