Troms Kraft og Ymber har invitert Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen kommuner til å delta i en mulighetsstudie for vindkraftproduksjon og industriutvikling i Nord-Troms. Mulighetsstudien skal utrede om det finnes arealer som gjør det mulig å etablere vindkraftverk og eventuelle industrisatsninger, slik som hydrogenproduksjon i Nord-Troms. Arbeidet med mulighetsstudien startet 1. september 2022 og det skal være avsluttet innen 30. juni 2023(teksten er hentet fra Troms krafts hjemmeside).

Nettsiden til Troms kraft for mer informasjon: Mulighetsstudie Nord-Troms - Troms Kraft