I tillegg vil man kunne bytte fastlege samt melde seg inn eller ut av ordningen, helt uavhengig av fastlegekontorets åpningstider.

Trygdeetaten har nå gjort denne tjenesten tilgjenglig på nettet og her kan du:

  • se hvilken fastlege de har
  • finne adresse og telefon til legen
  • se hvilke leger som har ledige lister
  • bytte fastlege for seg og sine barn (bosatt på samme adresse)
  • melde seg selv eller barna inn i eller ut av fastlegeordningen

Snarvei til MinFastlege er www.trygdeetaten.no/minfastlege. For å logge seg på løsningen må man oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.