Næringslivet i Nordreisa kommune inviteres til innspillmøte i forbindelse med kommunens arbeid med ny strategisk næringsplan. Vi ønsker innspill på hva som skal være fremtidige satsningsområder innenfor kommunens næringsarbeid.

Møtested: Kultursalen på Halti torsdag 27. mai kl. 18:30 – 20:00

Møtet innledes med en gjennomgang av innspill som er kommet etter gjennomføringen av forstudiet av Næringsvennlig kommune programmet i regi av Innovasjon Norge. Disse innspillene har gitt oss en pekepinn om hva som fungerer godt og ikke fullt så bra i kommunens næringsarbeid, og vil bidra i det videre arbeidet med å finne gode løsninger.

Møteledere: Hilde Nyvoll ordfører og Karl-Gunnar Skjønsfjell varaordfører og leder av næringsutvalget

Programmet:

  1. Orientering om forstudierapport om Næringsvennlig kommune v/kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen
  2. Pågående næringslivsprosjekt i samarbeid med Nordreisa kommune v/ Halti næringshage
  3. Revidering av strategisk næringsplan, satsningsområder og prosesser v/ næringsutvikler Jan F. Fjære
  4. Drøfting - næringslivets innspill til strategisk næringsplan

 

Det planlegges nytt dialogmøte med næringslivet i september der næringslivet får muligheten til å gi tilbakemelding og komme med ytterligere korrigeringer før næringsplanen ferdigstillelse i november.

Arrangementet følger de gjeldende smittevernreglene, og vi må derfor be om at du gir tilbakemelding til næringskonsulenten om du ønsker å delta på møtet :

Næringskonsulent Jan F. Fjære
mobil: 45 50 56 16
Tlf. 77 58 80 53