Agenda for temamøtet

  • Næringsutvikler Martin Aleksander Reiersen vil snakke om matproduksjon i Strategisk næringsplan 2023-2032, og tilskuddsordninger i Kommunalt næringsfond med spesielt fokus på landbruk og fiskeri
  • Chris Dybvad vil holde et innlegg om tilskuddsordninger i jordbruket
  • Kunderådgiver Terese Nyborg fra Innovasjon Norge Arktis vil presentere investeringsordninger til primærnæringene
  • Diskusjoner og dialog mellom Næringsutvalget og representanter fra bransjen

Etter presentasjonene vil det være rom for diskusjon og dialog mellom Næringsutvalget og representanter fra næringen.

Dette temamøtet vil være en verdifull mulighet til å utveksle kunnskap, dele perspektiver og utforske potensielle samarbeidsmuligheter.

 

Etter temamøtet vil det ordinære utvalgsmøtet starte.