Landbruk Nord avholder et informasjonsmøte om utviklingsprogrammet NUG (næringsutvikling på gården), mandag 21.11.16.

NUG er et utviklingsprogram for bønder som ønsker å gjøre noe aktivt for å utvikle en gård.

Å følge NUG programmet vil være aktuelt om du tenker på å: 

  • Utvide eksisterende produksjon  
  • Endre eksisterende produksjon, f.eks omlegging til økologisk produksjon, samdrift  
  • Nye samarbeidsformer og foretaksorganisering.  
  • Ny næringsvirksomhet, f.eks utmarksnæring, gårdsbarnehage, hesteoppdrett, gårdsbutikk, besøksgård, energiproduksjon.

 

Du kan lese invitasjonen til møtet her.

 

Tid: Mandag 21.11.16 klokken 11:00

Sted: Landbruk Nords lokaler på Storsteinnes

 

Kontaktperson: Kirst eller Anne-Kariin. Telefon: 77 72 25 40