Nattestenging av veilys langs riks- og fylkesveier

Det pågår programmering av styringssystem for veilys langs riks- og fylkesveier.  Dette gjelder lysstrekninger som ikke har fått nye LED-armaturer og som Nordreisa kommune drifter.  Det benyttes Astrour for styring av disse strekningene.  Lysene slukkes ved soloppgang og slås på ved solnedgang. Det er lagt inn nattestenging fra kl 00 til kl 06, i samsvar med kommunestyrets vedtak fra desember 2019.

Veistrekningene dette gjelder er E6 Rotsund, E6 Straumfjord, E6 Oksfjord, Fv7950 Storvikveien, Fv865 Reisadalen, Fv7948 Kildalveien fra Saga og Fv866 Bakkebyveien.