NAV Nordreisa endrer åpningstidene for «drop-in» fra og med mandag 24. april 2017.

NAV-kontoret i Nordreisa kommer til å ha åpningstid for «drop-in» (ikke planlagte henvendelser) mellom kl.12.00 – 14.00 mandag, onsdag og fredag. Tirsdager og torsdager er NAV Nordreisa stengt for «drop-in», men tilgjengelig for planlagte møter avtalt på forhånd. Det vil gi bedre kvalitet på våre tjenester; bedre oppfølging av de som trenger det, og tid spart for brukere som ikke nødvendigvis må komme fysisk til kontoret for å få hjelp.

 

Årsaken til nye åpningstider fra 24.april er at stadig flere av våre brukere nå får løst sine behov ved å bruke elektroniske selvbetjeningsløsninger på www.nav.no., eller ved å kontakte NAV på telefon 55553333. Den frigjorte tiden skal NAV kontorets ansatte bruke til innbyggerne i Nordreisa som trenger det mest.

 

Mange tjenester ved å kontakte NAV på internett og telefon

Den nyeste og mest oppdaterte informasjonen om dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foreldrepenger og de andre rundt 50 statlige ytelsene i NAV, finnes ikke lenger i NAV- kontoret, men på www.nav.no.

Enkelte tjenester har også egne Facebook-sider. Et eksempel på det er NAV Foreldrepenger. I tillegg har NAV en eksperttelefon på tlf.nr. 55 55 33 33 som er den beste å ringe om statlige ytelser.

De kan også gi veiledning i bruk av www.nav.no via telefon når du sitter foran din pc i tiden 0800-15.30 mandag – fredag.