Mange tjenester ved å kontakte NAV på internett og telefon

Den nyeste og mest oppdaterte informasjonen om dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foreldrepenger og de andre rundt 50 statlige ytelsene i NAV, finnes ikke lenger i NAV- kontoret, men på www.nav.no.

Enkelte tjenester har også egne Facebook-sider. Et eksempel på det er NAV Foreldrepenger. I tillegg har NAV en eksperttelefon på tlf.nr. 55 55 33 33 som er den beste å ringe om statlige ytelser. De kan også gi veiledning i bruk av www.nav.no via telefon når du sitter foran din pc i tiden 08.30-15.30 mandag – fredag.