NAV Nordreisa har denne uken (uke 47) åpent mandag – onsdag, samt fredag

kl. 10.00-14.00. Torsdag 24/11 holder vi stengt.

Se  www.nav.no for informasjon om ytelser og søknadsskjemaer.

Det er åpent kl. 08.00 – 15.30 på vårt hovednummer 55553333 for veiledning.