NAV Nordreisa har stengt publikumsmottaket fra og med 13. mars til 26. mars, men i tråd med helsemyndighetenes råd, satser vi nå alt på å løse vårt samfunnsoppdrag digitalt og per telefon. Vi er i en krevende tid, der det er svært viktig at vi alle bidrar til å hindre smittespredning blant ansatte og brukere.

Ved behov for bistand ber vi deg vurdere om du kan bruke «Min side» på nav.no. Ta gjerne kontakt med din veileder gjennom den digitale aktivitetsplanen.

Dersom du har behov for kontakt med NAV Nordreisa, ring følgende vakttelefon: 45 60 13 62.

Viser for øvrig til informasjon på www.nav.no angående Koronaviruset