NAV-Nordreisa blir dermed en etat med samordna tjenester for befolkninga i Nordreisa.

Det er bestemt at lokalene der sosialtjenesten i dag holder til, skal bli NAV kontor. NAV-leder vil bli ansatt i løpet av september, og ombygging starter forhåpentligvis i oktober.