Ungdomsrådet håper at en navnekonkurranse kan skape større engasjement blant unge og kanskje tiltrekke nye brukere av huset. Ungdommens hus har gjennomgått en innvendig renovering og de håper at huset igjen kan bli et samlingspunkt for barn og unge i Nordreisa. Huset skal fortsatt brukes til musikkundervisning og bandøving, samt ha biljard- og bordtennisbord og spille-pcer. I tillegg håper de at det kan arrangeres kurs og møter for barn og unge her, samt annet spennende. Det nye navnet bør være kort, kult og si noe om aktivitetene på huset, eller stedet/området hvor huset er.

Hvem kan komme med forslag?
Alle som bor i Nordreisa og er mellom 6 og 20 år kan komme med forslag. De som kommer med forslag må være enkeltpersoner.

Hvordan levere forslag og frist for innlevering?

  • På mail til: may.halonen@nordreisa.kommune.no.
  • Pr post til Nordreisa kommune, Servicetorget, postboks 174, 9156 Storslett
  • Leveres inn på Servicetorget på kommunehuset på Storslett.
  • Siste frist for å sende inn navneforslag er 20. februar 2011.
  • Husk å få med: Navneforslaget + navn, alder og adresse på avsender og et tlf nr du evt kan kontaktes på.

Juryen foreslår
Etter at fristen er ute har Nordreisa ungdomsråd som ansvar å velge ut ti forslag. Disse ti forslagene blir sendt videre til Barn og unges kommunestyre.

Barn og unges kommunestyre (BUK) avgjør
De forslagene som Ungdomsrådet har valgt ut, blir tatt med til BUK som avgjør hvilket navn som vinner. Navnekonkurransen blir avgjort på BUK-møtet 13. april 2011.

Premiering
Den som har foreslått det utvalgte navnet og som vinner konkurransen får et gavekort på kr 1000. Hvis det er flere som har foreslått det samme vinnernavnet, vil det bli foretatt loddtrekking blant disse.

Da er det bare å sende inn et seriøst navneforslag og kanskje blir det akkurat ditt forslag som blir valgt ut og hengt opp på veggen!