Dikt skrevet og opplest av ordfører Hilde Nyvoll i forbindelse med nedleggingen av grunnsteinen

Med dette markeres en viktig milepæl av prosjektet

Etableringen av Reisa villakssenter blir nå helt på ekte

Siden kommunestyrevedtaket i 2017 har det vært jobba jevnt og trutt

Faglig, politisk og praktisk har det ikke vært spart på krutt

Målet med etableringen er å styrke arbeidet med å villaksen ta vare på

Positive ringvirkninger for grunneiere, fiskeberettigede og næringsliv vil etableringen også få

Stakebåt, gammer og Imo-juv skal få plass i vårt senter

sammen med bilder og film formidle forskning og kultur til både gutter og jenter

Autorisasjon som fagsenter for villaks i Norge jobber vi videre for

Reisa villakssenter må ha egen post når Statsbudsjett vedtas for neste år

Stor takk til alle som har bidratt til prosjektet så langt

Med vilje og samarbeid kan man få til meget og mangt

Prosjektet er nå til en ny begynnelse kommet

Om 1 år gleder vi oss til å flytte inn i det nye rommet

Å få legge ned grunnsteinen er en stor ære for meg

Må hell og lykke følge prosjektet på den videre vei

 

Ordfører Hilde Nyvoll