Bruk av fyrverkeri

Nord-Troms Brannvesen oppfordrer alle innbyggere til å ta de nødvendige forhåndsregler for riktig bruk av fyrverkeri.

Les mer på hjemmesiden til Norsk brannvernforening:

https://brannvernforeningen.no/nyheter/2017/12/fyrverkeri-og-beskyttelsesbriller-horer-sammen/

For råd om trygg bruk av fyrverkeri, gå inn på:

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/jul-og-nyttar/trygg-bruk-av-fyrverkeri/