Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy har gått sammen og etablert Nord-Troms friluftsråd. Med det er landets 25. friluftsråd etablert. Prosjektleder Hugo Tingvoll sier målet er å gjøre et godt friluftsliv enda bedre.

Friluftslivets år: Medlemskommunene, lags- og foreningslivet og innbyggerne vil merke at friluftsrådet nå er etablert. Vi kommer til å arbeide synlig og utadrettet der det å oppnå resultater blir viktig. Skolene og barnehagene ønsker vi tett kontakt med. Også det å samarbeide med alle dem som er opptatt av folkehelse vil bli prioritert. 2015 er utpekt som Friluftslivets år. Det passer derfor perfekt med å få på plass et friluftsråd akkurat nå, sier Hugo Tingvoll.

Friluftsråd nr. 3 i Troms: Fra før eksisterer Midt-Troms friluftsråd med sine åtte medlemskommuner, mens Ishavskysten friluftsråd har Tromsø og fire andre kommuner med som medlemmer. Også i Sør-Troms arbeides med å få på plass friluftsråd, men Nord-Troms slo sine fylkesnaboer i sør. I forkant av stiftingsmøtet den 6. november 2014 ble det gjennomført et samling med 40 personer fra de fire medlemskommunene. Her ble planene for det nye friluftsrådet presentert. Også Troms fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund var med under stiftingen. Hugo Tingvoll forteller at turkassetrim med  turmål i hele nordfylket er en av oppgavene for det nye friluftsrådet.

Tilbyr turkassetrim: Vi ser for oss en ny aktivitet der vi tar utgangspunkt i de mange turkassene som finnes rundt om i regionen. Tanken er at de fire kommunene velger ut 15 flotte turmål som presenterer kommunens mangfold på en flott måte. På denne måten syr vi sammen en pakke med 60 turer som skal få fram de mange muligheter som finnes for et variert friluftsliv i Nord-Troms. Foreløpig arbeidstittel for den nye turkassetrimmen, er "Ut i Nord!" og turer i nærmiljøet blir like viktig som toppturene, forteller en engasjert og ivrig leder for Nord-Troms friluftsråd.