Hoveddelen av øvingsvirksomheten til Nordic Response finner sted i det nordlige Norden fra 3. til 14. mars 2024. I Norge blir det mest aktivitet fra Bjerkvik og indre Troms og videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark. I tillegg blir det stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark.

Gjennom vinteren blir det også utbredt alliert militær tilstedeværelse i Nord-Norge, med trening, forberedelser og diverse alliert øvingsvirksomhet. Dette gjøres for at allierte styrker skal være best mulig forberedt til å trene i nordiske vinterforhold.

 

Mer informasjon om øvelsen kan du lese her: Lenke til Forsvarets side med informasjon om Nordic Response 2024

Og du kan lese mer på disse dokumentene: 

NORDIC RESPONSE 2024 Budskapsplattform for sivile myndigheter og øvrige totalforsvarsaktører dokument bokbål 

NORDIC RESPONSE 2024 Diehtojuohkinvuogádat siviila eiseválddiide ja eará ollislaš suodjalusaktevrraide

NORDIC RESPONSE 2024 Messaging platform for civil authorities and total defence stakeholders

NORDIC RESPONSE 2024 Платформа повідомлень для цивільних закладів та інших працівників загальної оборони

Se også pressemelding om trafikken i Finnmark under øvelsen:  Nordic Response: Vær ekstra oppmerksom i trafikken | Statens vegvesen

 

Spørsmål kan rettes til fung. kommunikasjonssjef Åsmund Møller Johansen, Statens vegvesen Transport og samfunn, tlf. 99 10 22 37 eller e-post asmund-moller.johansen@vegvesen.