Nordkjosveien er stengt for større kjøretøy.  Gjelder nord for Nordkjosveien 129. 
Årsak til begrensningen er skade på veien, og gjelder inntil videre.