Nordkjosveien er åpen for personbiler i et smalt kjørefelt ved anleggsområdet på Flatvoll. Bruk lav hastighet da det er redusert framkommelighet.