På grunn av stikkrenneskift vil Nordkjosveien stenges mellom Flatvoll og Bekkmo for all biltrafikk fra mandag 28. mars 2022 kl 12 til og med torsdag 31. mars 2022.  Ingen omkjøring, bare midlertidig gangvei forbi anleggsområdet.

I stengeperioden vil det på grunn av anleggstrafikk, ikke være tillatt med parkering langs Nordkjosveien på Flatvoll.  Adkomst til eiendommer Nordkjosveien 11-33 vil ikke berøres av stengingen.