Det er ikke tilrådelig å starte opp med utlån. Ennå er det ikke avklart hvordan man skal håndtere bøker og evt smittefare. I tillegg er det slik at utlån genererer trafikk, dvs smittespredning. Myndighetene oppfordrer til felles dugnad, minst mulig smittespredning.

I den perioden vi befinner oss i promoterer biblioteket ulike digitale bibliotektilbud, også det å låne/lese e-bøker. Utfyllende informasjon om dette finner dere på bibliotekets nettsider https://www.nordreisabibliotek.no/. Oppdatert informasjon om ulike tilbud legges også ut på bibliotekets Facebook https://www.facebook.com/Nordreisabibliotek/.
Her lenke til  Karanteket.no  – Nasjonal oversikt over ulike digitale bibliotektilbud  https://karanteket.no/