Gratulerer til Nordreisa bibliotek ved leder Margrethe Haslund som er blitt kåret til vinner av den nordnorske bibliotekprisen 2019 av Norsk bibliotekforening avdeling Nord og de nordnorske fylkesbibliotekene.

Prisen tildeles annethvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Prisen er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Nord-Norge og NBF Nord.

Prisen deles ut hvert annet år og består av diplom og kr 10 000 til faglig utvikling.

 

Her er talen ordfører Hilde Nyvoll holdt i dag:
På vegne av Norsk Bibliotekforening avvdeling Nord og de nordnorske fylkes-bibliotekene har jeg fått æren av å dele ut Den nordnorske bibliotekprisen for 2019.

Prisen skulle vært delt ut for mange måneder sia, men så kom Coronaen, og det ble så som så med arrangementer og muligheter for å dele ut prisen.
I dag derimot, byr det seg en fin mulighet! 1. september er nemlig Nasjonal bibliotekdag. Det er en dag i regi av Norsk Bibliotekforening for å få oppmerksomhet om bibliotekenes tjenester og ansattes insats.
 
Her i Nordreisa i dag dreier det seg om vårt folkebibliotek og biblioteksjef Margrethe Haslund.
 
Nordreisa bibliotek ved biblioteksjef Margrethe Haslund var den som tok initiativ for å utvikle bibliotek-samarbeidet i de seks kommunene i Nord-Troms. Samarbeidet starta opp i 2004.
 
Det skal flere parter til for å skape et velfungerende samarbeid. Det er også flere parter som bidrar til gjennomføring og fornying av det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms, men Margrethe med sin kompetanse har vært med og hatt en viktig og sentral rolle hele tida.
 
I 2011 var Det regionale biblioteksamarbeidet en av tre nominerte ved Norsk Bibliotekforenings kåring av Årets bibliotek. Det er ei kåring som gjelder for hele landet. Nominasjonen ga partene i samarbeidet fortjent oppmerksomhet. Oppmerksomheten ga kanskje også partene et lite løft og fornya tru på at det de jobber med har betydning.
 
Folkebibliotekene i de seks kommunene utgjør den fysiske strukturen i Nord-Troms studiesenter.
I et avtalefestet samarbeid med UIT Norges arktiske universitet får studentene tilbud om bibliotektjenester. Dette er en tjeneste som har stor betydning for desentraliserte studenter i regionen.
 
Nordreisa bibliotek arbeider systematisk for å legge til rette for studenter i folkebiblioteket med arbeidsplasser og med litteraturtjenester. Margrethe har vært en pådriver i arbeidet med studiebibliotekene.
 
Margrethe har hatt stor innvirkning på biblioteksamarbeidet i Nord-Troms. Samarbeidet utmerker seg med sin planmessighet og sine formelle strukturer.
Avklarte samarbeidsformer er noe som opplagt bidrar til at arbeidet opprettholdes og utvikles. Dette har omfattet en bibliotekplan for regionen, metodebok for fellestjenester og minstestandarder for tjenestene til studiesenteret.
 
Det regionale biblioteksamarbeidet i Nord-Troms er unikt på mange måter, og utmerker seg i bibliotek-sammenheng.
Samarbeidet har faste møtetidspunkt som er lagt til lyd/bildestudio.
De har vist at dette er en god og effektiv møteform uavhengig av vær og føreforhold.   
 
Nordreisa bibliotek har tatt et ansvar for formidling av kunnskap om det kvenske og om kvensk litteratur. Biblioteket inngår i fellesskapet i Halti, og samarbeider med Halti kvenkultursenter og Nord-Troms museum om formidlingstiltak.
 
Nordreisa bibliotek har utviklet formidlingstilbudet Ole Bok, som har markering klokka 1800 i kveld.
Ole Bok følger barna fra to-årsalderen til opp i barneskolen. Det omfatter samarbeid med skole og foreldre om litteraturtilbud og lesestimulering.
I Nordreisa kommune er det formalisert samarbeid mellom folkebibliotek og skoler.
Det er også en bibliotekbusstjeneste til skoler og barnehager.
 
Det har vært gjennomført årlige sommerlesekampanjer for skolebarn i flere år, før det nasjonale tiltaket Sommerles ble en realitet, hvor det i sommer deltok over 70 barn.
 
Hver vår arrangeres Lesefestival i samarbeid med Skjervøy bibliotek. I tillegg gjennomfører kommunen litteraturformidlingstiltak til både små og store, i samarbeid med regionen eller alene.
 
Nordreisa bibliotek har vært nyskapende både innad i kommunen og i regionen. Biblioteket framstår alltid som et veldrevet bibliotek, som leverer aktuell litteratur og tjenester.
 
Nordreisa bibliotek ved leder Margrethe Haslund er en verdig vinner av den nordnorske bibliotekprisen for 2019.