Nordreisa driftsutvalg har møte 9.9.14

Forutenom referatsaker skal følgende saker opp til politisk behandling: hovedplan avløp 2015-2021, høring- endring av motorferdselloven, brøyting av Moskodalen boligfelt, oppstart Fase 2 med energisparekontrakter (EPC), etablering av friluftsråd i Nord Troms, dispensasjonssøknader og delingssøknader.

Klikk inn her for nedlasting av politiske saker som skal behandles i møtet 9.9.14

Klikk inn her for nedlasting av referatsaker som skal behandles i møtet 9.9.14