Nordreisa formannskap hadde møte i går, og vedtok følgende i sak PS 12/21 "Åpning for idretts- og fritidsaktiviteter i Nordreisa kommune"

Vedtak:
 
  • Voksne over 20 år kan delta i idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i Nordreisa kommune, men fortsatt gjelder begrensningen på 10 personer, jfr. nasjonale anbefalinger fra regjeringen datert 18.01.2021 (pressemelding nr. 8/21) i forbindelse med smitteverntiltak rettet mot Covid-19.
  • For aktiviteter innendørs, hvor det planlegges for flere enn 10 deltakere må det sendes særskilt søknad til Nordreisa kommune.
  • Det forutsettes at de til enhver tid gjeldende nasjonale smittevernregler følges.
  • Dette vedtaket iverksettes fra og med 29.01.2021 og gjelder inntil videre.