Nordreisa idrettsråd er en del av, og underlagt Troms og Finnmark idrettskrets og moderorganisasjonen Norges idrettsforbund. Idrettsrådets oppgaver er blant annet å arbeide for det beste for idretten i kommunen, fordele lokale aktivitetsmidler (LAM-midler) og være et høringsorgan i saker som berører idretten i kommunen. 

Kontaktperson er Lisbeth Holm- lisbeth.holm@itroms.no