NORDREISA KOMMUNE ÅPNER OPP MER IDRETTS-  OG FRITIDSAKTIVITETER

 

Regjeringen videreførte i all hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene den 19.02.2021, med unntak av lettelser for barn, unge og studenter, samtidig som regjeringen strammet inn på skjenkereglene for alkohol.

 

Nordreisa formannskap har tidligere i år vedtatt å åpne for at Nordreisa IL fotball kan organisere treninger innendørs og utendørs også for personer over 20 år, på lik linje med barn og unge under 20 år. 

Videre ble det vedtatt at arrangører av idretts- og friluftsaktiviteter innendørs med flere enn 10 personer må sende særskilt søknad om dette.  

 

I formannskapsmøtet i dag 24.02.2021 ble det behandlet flere konkrete henvendelser i forhold til arrangement og aktiviteter.  Det har vært kun 3 smittede i Nordreisa siden koronapandemien startet i 2020. Smittesituasjonen lokalt og regionalt er meget god, med mange testede og liten smitte. Det oppleves en viss tiltakstretthet i befolkningen, samt begrensede muligheter for utendørs aktiviteter da det ikke er gode forhold for dette på grunn av årstid og værforhold.  Kåfjord kommune har åpnet for aktivitet innendørs også for voksne.

 

Nordreisa kommunes kriseledelse, hvor også kommuneoverlegen deltar, har i møte 23.02.2021 gjort en nøye risikovurdering, og gav sine anbefalinger til formannskapet som behandlet sakene i dag.  

 

Med denne bakgrunn vedtok formannskapet følgende under forutsetning at nødvendige smitteverntiltak overholdes:

 

Nordreisa kommune åpner for deltakelse innenfor skiskytingsarrangement til og med junior-deltakere (opp til 22 år) fra Troms og Finnmark skikrets.
Nordreisa kommune åpner for trim for pensjonister på LHL bygget med over 10 personer. Det forutsettes at nødvendige smitteverntiltak overholdes.
Det åpnes generelt for deltakelse i fritids- og idrettsaktiviteter innendørs, for innbyggere og de til daglig som er bosatt, går på skole eller har arbeidssted i kommunen. Det forutsettes at nødvendige smitteverntiltak overholdes.
Nordreisa kommune åpner ikke for arrangement og sammenkomster innendørs for deltakere fra flere kommuner, jfr nasjonalt regelverk. Unntatt er de som til daglig er bosatt, går på skole eller har arbeidssted i kommunen.

 

Vedtakene gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre.