I år går TV-aksjonen av stabelen 24. oktober og Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap er formålet. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. TV-aksjonsmidlene går til kampen mot barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.

Plan ønsker med TV-aksjonen 2021 å nå ut til tre millioner mennesker i Bangladesh, Nepal, Mali, Niger og Malawi for å få slutt på en av de verste overgrepene av jenter på verdensbasis.

– Med midler fra NRKs TV-aksjon skal vi styrke, beskytte og utdanne jenter for å unngå at de blir gift som barn. Dette er spesielt viktig i en tid hvor koronakrisen svekker jenters rettigheter, og flere unge jenter ender opp i sårbare situasjoner. I tillegg skal vi støtte jenter som har giftet seg og blitt mødre i ung alder, samt skape nye muligheter for jenter som har kommet seg ut av ekteskap og står på bar bakke. Barn skal være barn, ikke brud, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge.

 

Nordreisa kommune har lang tradisjon på å bidra til TV-aksjonen, og i fjor ble kroner 10.000 gitt til TV aksjonen WWF - kampen mot plast i havet. 

Nordreisa formannskap vedtok enstemmig i møte 17.06.21 at kommunen også i år bidrar med kroner 10.000 til årets TV-aksjon.