I innstillingen foreslår rådmann at det innvilges kr 5,- per innbygger til slik maskin for ambulanse stasjonert i Nordreisa kommune. Utgangen av 3 kvartal var det 4 918 innbyggere i Nordreisa kommune som tilsvarer kr 24.590,-.  Saken skal behandles av formannskapet neste torsdag 28.2.19 - Klikk her for nedlasting av sakspapirer , og vedtaket vil da bli offentligjort her på vår hjemmeside.

Klikk her https://www.spleis.no/project/63972 for mer informasjon om innsamlingsaksjonen og for å gi et bidrag til innsamlingsaksjon til Hjertekompresjonsmaskin til Nordreisa.