Sommerkampanjen og turnéen #TryggSommer arrangeres av Trafikksikkerhetsforeningen i samarbeid med flere organisasjoner og bedrifter.

Deres ønske er å redusere antall drepte og hardt skadde på sommerveiene.
Sjekk ut nettsiden tryggsommer.no

Ordfører i Nordreisa kommune, Hilde Nyvoll ønsker alle sammen en god, varm og #TryggSommer!

TryggSommer (2).jpg