Boligtilskudd til etablering kan ytes til kjøp av brukt bolig der startlån alene ikke strekker til.. Tilskuddet er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. 

Tilskudd til tilpasning av bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for eksempel funksjonshemming. Tilskudd til utbedring/tilpasning er strengt behovsprøvd.

Ønsker du mer informasjon om tilskuddene kan du følge lenken: Tilskudd fra kommunen - Husbanken

 For å søke om boligtilskudd til etablering eller utbedring/tilpasning av bolig må det søkes elektronisk via husbanken: Startlån og tilskudd fra kommunen - Husbanken

Søknadsfrist 22.04.2021