Nordreisa kommune er nominert til Digitaliseringsprisen 2019 for tjenesten "Barnehageopptak". Vi er den første kommunen i Norge som har tatt i bruk ferdigutfylt skjema for barnehageopptak. Dette innebærer at innbygger med barn som skal i barnehagen nå ikke lenger trenger å søke om plass i barnehage for sitt barn, da kommunen allerede har den informasjon tilgjengelig. Innbygger mottar sin søknad inn i alltinn der de aksepterer plassen eller ikke. Før måtte innbygger fylle inn informasjon om sitt barn og diverse annet, dette slipper de nå med Nordreisa sin tjeneste. Saksbehandlingen blir også enklere for kommunen da informasjonen om innbygger allerede er registrert fra kommunen.

Klikk her og les mer om Digitaliseringsprisen