Nordreisa kommune går over til nytt saks- og arkivsystem ACOS WebSak. Som følge av denne overgangen kan dette medføre forsinkelser på henvendelser til kommunen og fra 28. februar og fremover vil det være forsinkelser i publisering av postlistene.

Vi beklager ulempene dette medfører.