Nordreisa Røde Kors har i over 25 år vært en stødig frivillig organisasjon som har hjulpet de som har hatt behov for det. Nordreisa Røde Kors, Barnas Røde Kors og Røde Kors Ungdom omfavner mange med sin frivillighet i forskjellige aktivitetstilbud som ferie for alle, besøkstjeneste, leksehjelp, strikkekafe, språkkafe og utlånssentralen.

Nordreisa Røde Kors har ved behov stilt opp dag og natt for å samle inn klær og utstyr til våre nye sambygdinger, som i 2016 da kommunen tok i mot flyktninger. De viser engasjement, nestekjærlighet og en formidling av verdier som vi bør være stolte av.

Nordreisa Røde Kors har blitt ekstra synlige for flere gjennom pandemien hvor de har hjulpet våre innbyggere. De har også bistått kommunen i det viktige vaksineringsarbeidet som vakter. 

Matesker til jul begynte Nordreisa Røde Kors å dele ut i 2020. Det ble da delt ut 53 esker. I år er behovet enda større. Nordreisa kommune er takknemlig for initiativet til Nordreisa Røde Kors og vil støtte prosjekt matesker til jul 2021 med kr. 10.000,-. 

Ordfører stiller gjerne opp som frivillig i år også. Lokalforeningsleder Herborg Ringstad og de andre frivillige i Nordreisa Røde Kors vil gjerne ha flere medlemmer og frivillige - det er bare å ta kontakt: