Nordreisa kommune har i det siste fått flere tilbakemeldinger om negative henvendelser til brøytesjåfører og at det plasseres ut hindringer for brøyting langs kommunale veier.

 

Brøyting av offentlige veier er en nødvendighet og regulert gjennom veitrafikkloven. Brøyting medfører snø i private avkjørsler og er en nødvendig konsekvens av at veien skal være fremkommelig. Veiene skal være klar til kl 6-7 om morgenen. For å rekke gjennom hele ansvarsområdet sitt, må brøyting starte opp i 4-5 tida om morgenen. Ytterligere vedlikehold av veiene foregår ut over formiddagen. Er det mye vær, må arbeidet utføres ut over kvelden og tidvis gjennom natta.

Nordreisa kommune har flere underentreprenører på brøyting av kommunale veier, og disse skal følge vedlikeholdsstandard bestemt av kommunen. Alle klager på utførelse av brøyting av kommunale veier skal rettes til Nordreisa kommune og ikke til brøytemannskapet. Klager på brøytingen rettes til brøytevakta på telefon 99 09 84 68, eventuelt kan driftsleder anleggsdrift kontaktes på telefon 40 43 76 47.

 

Nordreisa kommune ønsker en god samhandling mellom innbyggere og brøytemannskapet slik at veiene blir best mulig for alle.