Nordreisa kommune har satt beredskap jfr flomsituasjonen. I møte i dag mandag 8. juni har kriseledelsen gjennomgått status på flomsituasjon.  

 

Det er stor risiko for 50 års flom i Reisaelva, dvs 690 m3 på måler Svartfossberget. Pr i dag kl 0800 viser måler 586 m3. Dette betyr 100 m3 igjen.

Sideelver og bekker kan bidra til å forverre situasjonen. Stenging av veger kan skje på kort varsel og kokepåbud på drikkevann kan komme. Storslett-området har kritisk infrastruktur på drikkevann og avløp.

Nordreisa kommunes kriseledelse vil ha beredskapsmøte hver morgen kl 0830.

 

Nordreisa kommune ber innbyggerne gjør forberedelser for 50 års flom. At hver enkelt gjør tiltak for å sikre egne eiendeler og verdier og at man tenker på egne forsyninger dersom man er i risiko for å bli isolert noen dager pga stengte veger.

Det oppfordres til ikke benytte fritidsboliger i utsatte områder og at man ikke oppsøker risikoområder og holder seg unna elvekanter, meler osv.

 

Områder som er i risikosonen jfr flomsonekart (https://kommunekart.com):

  • Tømmernes (vegende)
  • Kildalen («øyaområdet vegen og boliger)
  • Kildalen (Bessiområdet, bolig)
  • Krakenes (Strandheim, og enkelte boliger, grusveg øverst)
  • Styggøya (fylkesvegen)
  • Hyssingjord (fylkesvegen)
  • Bergmo (ved brua, fritidsboliger)
  • Punta (flere fritidsboliger)
  • Svartfoss (bolig)
  • Bilto (bolig, fritidsboliger)

 

Folk som bor i utsatte områder, ut over nevnte områder, bes om å kontakte kommunen. Kommunen ønsker å bli informert både i forhold til bygninger, veger etc  på telefon 918 07 130, ordfører Hilde Nyvoll.