Nordreisa kommune har startet opp et OU-prosjekt innenfor helse- og omsorg. KS konsulent bidrar i prosjektet sammen med helse- og omsorgsutvalget, ordfører, helseledere, tillitsvalgte, verneombud og rådmann m.fl

Det var oppstartsmøte 4. desember. Prosjektet er planlagt ferdig i løpet av 2019. Det er etablert prosjektgruppe som består av ledere av helse- og omsorgstjenester, service- og personalsjef, økonomisjef, tillitsvalgte og verneombud.

På oppstartsmøtet ble

  • Hovedbilde av ressursbruk og demografi fremsatt for hele kommunen.

  • Det ble gjennomgått statusbilde for prioritering  og man fremviste at befolkningsutviklingen fremover og behov for omprioriteringer mellom tjenestene fremover i tid.

Trender og drivere som påvirker kommunene

Link til prosjekt.