Nordreisa har takket ja til å delta i nettverket og utviklingen av Digital Medarbeider, og torsdag 2.11.17 var det oppstartsmøte.

 

Digital Medarbeider en en skybasert tjeneste som legger til rette for at programvaren skal bruke kommunens eksisterende IKT-systemer som grunnlag for digitale innbyggertjenester og automatisering av interne tjenester.

Den Digitale medarbeideren skal kunne jobbe på alle områder av en kommune hvor det kan etableres digital dialog mellom innbyggere/næringsliv og kommunen.

 

Utviklingsarbeidet i forhold til digitalisering av kommunale tjenester er to-delt:

  • Utviklingen av kommunale tjenester for å gjøre dem mer eller helt digitale basert på innbyggermedvirkning, teknologiske muligheter og utvikling av den kommunale tjenesteproduksjonen.
  • Teknologiutvikling av Digital Medarbeider, som skal legge grunnlaget for de digitale tjenestene.
 
De utvalgte tjenesteområdene til innovasjonsnettverket er:
  • Innbyggerdialog med kommuner innen skoler og barnehager.
  • Samhandling med Helsestasjon
  • Heldigitalisering og automatisering av søknader om motorferdsel i utmark
  • Digitalisering og automatisering av IKT-driftstjenester