Nordreisa kommune kan få behov for ekstrahjelp innenfor helse- og omsorg – kan du tenke deg og bidra vil vi gjerne at du tar kontakt allerede nå

Dersom du kan stille deg disponibel ønsker vi at du gir oss tilbakemelding allerede nå:
Ringe oss mellom kl. 8-15 hverdager
Tlf. 77 58 81 43  
Tlf. 77 58 81 39
– og/eller sendt oss e-post postmottak@nordreisa.kommune.no
 
Vi ønsker at du skal:

oppgi ditt navn
fødselsnummer alle 11 sifre
telefon nr.
en kort info om din bakgrunn

Vi søker primært etter personer som er yngre enn 65 år, og som ikke har kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)