Som følge av at Norge nå mottar 100 000 ekstra doser, vil Nordreisa kommune, som en av de prioriterte "minuskommunene", i uke 30 og 31 motta ekstra vaksinedoser. Dosene er forbeholdt dose 1. Med disse dosene vil det kunne bli en jevnere fordeling av dose 1 i alle landets kommuner. 

Gruppe ni, alder 45-54 år kalles nå inn til vaksinering. Deretter følger gruppe ti, alder: 18-24 år og 40-44 år og elleve, alder: 25-39 år. 

Innbyggere som faller inn under gruppe ti kan forvente å bli oppringt for vaksinering i uke 30 og 31 og bør derfor sette av tid til vaksinering. Studenter som skal flytte ut av kommunen kan prioriteres.

 

Alle som skal vaksineres vil bli ringt opp. Ring gjerne tilbake på tlf. 77 58 81 14 dersom det ikke var mulighet til å svare da du ble oppringt.