Vi benytter anledningen til å minne alle om at mat- og stekefett skal kastes i matavfallet på lik linje med annet matavfall.

Tuer, vaskeservietter, Q-tips, linser og andre gjenstander skal heller ikke kastes i toalett eller vasker. Dette grunnet miljøhensyn og for å hindre tette avløpsledninger.

Se også artikkel hos Norsk Vann