Takk til alle som hjalp til i innsamlingen, og alle som gav et bidrag. 

Årets innsamling "barn-ikke brud", gav et meget flott resultat for Nordreisa kommune. Det ble samlet inn totalt kr 225 397,-  i kommunen. Dette er et resultat på kr 46,84 pr. innbygger i kommunen. Dette er kr 1,73 over landsgjennomsnittet på kr 45,11.

Klikk her for å se resultatene fra Nordreisa kommune mer i detalj. 

 

Med vennlig hilsen 
Den lokale aksjonskomitéen